Bij Overlijden

 

Neem contact op met:

De heer Johannes v.d. Galiën of de heer Hans v.d. Galiën

(058) 266 7772

(24 uur bereikbaar)

 

of

 

Mevrouw Wiepie Hoekstra

(06) 2011 9960

(24 uur bereikbaar)

 

Keuze uit mannelijke of vrouwelijke uitvaartverzorger.


De Vereniging Uitvaart St.-Annaparochie

 

De uitvaartvereniging Sint Annaparochie, is een vereniging met leden en verzorgt de uitvaart voor deze leden zonder winstoogmerk.


Waarom lid of donateur worden:

 • Goedkoper dan commerciële uitvaartorganisaties als Dela of Yarden.
 • Nabestaanden kunnen zich richten op de uitvaart en hoeven de financieele zaken niet meer te regelen. 
 • Eigen wensen & inbreng in nauw overleg.
 • Lokaal, betrokken & persoonlijk.
 • Meer dan 100 jaar ervaring.
 • Overschrijving mogelijk, niet verplicht (voor leden).
 • Ledenkorting op uitvaartkosten (voor leden).

 

Verschil lid of donateur

 

Als lid ontvangen de nabestaanden een ledenkorting naast de door ons bedongen lage uitvaart kosten. Als donateur ontvangen de nabestaanden de ledenkorting niet maar maken wel gebruik van de bedongen lage uitvaart kosten.

 

Lid of donateur van de vereniging worden

 

U kunt op verschillende manieren lid worden:

 

 1. Vanaf 18 jaar dient men de vastgestelde contributie te betalen. Deze bedraagt op dit moment € 25,00 per jaar per persoon. 
  Voor kinderen beneden 18 jaar is geen contributie verschuldigd. Wel dienen zij zijn ingeschreven bij de vereniging. Indien 1 van beide ouders lid is, heeft de familie bij een overlijden van een kind, jonger dan 18 jaar, recht op de helft van de ledenkorting.
 2. Een niet-lid ouder dan 18 jaar kan lid worden door een inkoopsom te betalen. De hoogte van deze inkoopsom is afhankelijk van de leeftijd. De jaarlijkse vastgestelde contributie is verschuldigd. 

  Bovengenoemde leden hebben recht op de volledige ledenkorting.
   
 3. Percentage lidmaatschap. Een niet-lid ouder kan 18 jaar kan lid worden en krijgt bij overlijden een bepaald percentage van de ledenkorting  Dit percentage is afhankelijk van de leeftijd. De jaarlijkse vastgestelde contributie is verschuldigd. Er wordt geen inkoopsom betaald.
 
Donateur worden:
 1. Vanaf 18 jaar kan men donateur worden. De contributie bedraagt de helft van het lidmaatschap en men ontvangt geen ledenkorting bij overlijden maar maakt wel gebruik van de bedongen de bedongen lage uitvaart kosten

 

 Het huishoudelijk reglement: Huishoudelijk regelement.pdf

 

Wijzigingen

 

In verband met een juiste ledenadministratie is een lid verplicht om wijzigingen door te geven aan de secretaris/penningmeester. Bijv.; gezinssamenstelling, adreswijziging etc.

 

Secretaris/penningmeester

P.de Grijs,                                             

Schuringaweg 15                                                      

9072 AG Nij Altoenae                                          

(0518) 400000

info@uitvaartstanne.nl

 

Voor het aanmelden als lid dient u het inschrijf formulier in te vullen en te onderteken:

Download inschrijf formulier

 

Uw uitvaart wensen kunt u vastleggen m.b.v. De wensenkaart

Informatie Wat te doen bij overlijden kunt u vinden m.b.v. De bewaarkaart.

 

Overschrijven naar andere vereniging

 

U kunt op uw verzoek worden overgeschreven naar een andere vereniging. Deze vereniging moet lid zijn van Nardus, een landelijke overkoepelende uitvaartorganisatie.

Bij een hogere ledenkorting moet u een inkoopsom betalen bij de nieuwe vereniging.

 

U ontvangt geen afkoopsom van de oude vereniging, aangezien de oude vereniging vanaf

uw geboorte of vanaf de aanvang  van het lidmaatschap tot het moment van de overschrijving risico heeft gelopen.

 

Opzegging lidmaatschap

 

U dient uw lidmaatschap schriftelijk op te zeggen voor 1 januari. U bent over het

lopende jaar nog wel contributie verschuldigd

 

Privacy verklaring

 

Informatie over de privacy, De Privacyverklaring

Uitvaartvereniging-St-Anna

 

Schuringaweg 15  

9072 AG Nij Altoenae  

(0518) 40 0000  

info@uitvaartstanne.nl