Bij Overlijden

 

Neem contact op met:

De heer Johannes v.d. Galiën of de heer Hans v.d. Galiën

(058) 266 7772

(24 uur bereikbaar)

 

of

 

Mevrouw Wiepie Hoekstra

(06) 2011 9960

(24 uur bereikbaar)

 

Keuze uit mannelijke of vrouwelijke uitvaartverzorger.


Uitvaartvereniging St.-Annaparochie

 

Uitvaartvereniging St.-Annaparochie is opgericht op 22 januari 1907. Doelstelling van de vereniging is het verzorgen van uitvaarten op waardige wijze zonder winstoogmerk, overeen komstig de wens van de overledene en de familie.

 

Uitvaartvereniging St.-Annaparochie is lid van de Friese Federatie van Uitvaartverenigingen en via de Friese Federatie verbonden met Nardus. Nardus is de landelijke koepel van uitvaartorganisaties in Nederland.

 

De uitvaart wordt in nauw overleg met de familie en de bode geregeld. De kist, opbaring, rouwkaarten, advertenties, bloemen, het afscheid en andere wensen.

 

Sinds 1999 is de heer Johannes van der Galiën  als bode/uitvaartverzorger in dienst van de vereniging. 

 

Relevante artikelen

De wensenkaart

De bewaarkaart

Waarom lid worden?

Wijzigingen doorgeven

 

Concept akte statuten wijzigingen.pdf

Wijziging statuten.pdf

Agenda jaarvergadering maandag 13 mei 2024.pdf

 

Notulen jaarvergadering maandag 22 mei 2023.pdf

Agenda jaarvergadering maandag 22 mei 2023.pdf

Concept akte status wijziging.pdf

 

Notulen jaarvergadering maandag 2 mei 2022.pdf

Agenda jaarvergadering maandag 2 mei 2022.pdf

 

Agenda jaarvergadering maandag 11 oktober 2021.pdf

Huishoudelijk reglement 2021.pdf 

Notulen jaarvergadering maandag 11 oktober 2021.pdf 

 

Agenda jaarvergadering maandag 5 oktober 2020

Notulen jaarvergadering 5 oktober 2020 met toevoeging.pdf

Uitvaartvereniging-St-Anna

 

Schuringaweg 15  

9072 AG Nij Altoenae  

(0518) 40 0000  

info@uitvaartstanne.nl